Үйл ажиллагааны төрөл
english  +976 -77773010,  sales@expomongolia.mn   english
Монгол бүтээн байгуулалт 2021 үзэсгэлэнд дараах төрлийн бизнесийн байгууллагууд оролцож, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчилна.


А. Барилгын салбар
 • Барилгын компаниуд
 • Төрөл бүрийн барилгын материал түүний туслах материалын үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчид
 • Инженер, гүйцэтгэлийн компаниуд
 • Архитектор, барилга зургийн компаниуд
 • Интерьер дизайн, засал чимэглэлийн үйлчилгээ
 • Ландшафт, ногоон байгууламжийн үйлчилгээ
 • Төр захиргааны байгууллагууд

Б. Зам тээврийн салбар

 • Зам барилгын компаниуд
 • Зам арчилгааны компаниуд
 • Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчид
 • Замын тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч
 • Геодезийн судалгаа, шинжилгээний компаниуд
 • Зам барилгын материал, хайрга үйлдвэрлэгчид
 • Битум үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчид
 • Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд
 • Тээврийн компаниуд
 • Төр захиргааны байгууллагууд
В. Эрчим хүчний салбар
 • Эрчим хүчний инженерийн байгууллагууд
 • Эрчим хүчний угсралтын, үйлчилгээний компаниуд
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний компаниуд
 • Смарт орон сууц, барилга хөгжүүлэгчид 
 • Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид
 • Эрчим хүч дамжуулах, түгээх байгууллагууд
 • Утас, кабель бусад материал үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчид
 • Төр захиргааны байгууллагууд

Г. Хүнд үйлдвэрийн салбар 

 • Ашигт малтмалын олборлолт явуулж байгаа уул уурхайн компаниуд
 • Газрын тосны хайгуул олборлолтын компаниуд
 • Геологийн судалгаа шинжилгээ, хайгуулын компаниуд
 • Уул уурхай, газрын тосны машин механизм, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид
 • Өрөмдлөгийн үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчид
 • Тэсэлгээний бодис үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчид
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчид
 • Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл нийлүүлэгчид
 • Катерингийн болон ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчид
 • Төр захиргааны байгууллагууд

Facebook