Зам тээврийн салбар
english  +976 -77773010,  sales@expomongolia.mn   english
Монгол  Улс  ирэх  арван  жилийн  хугацаанд  эрдэс  баялгийн  асар  их  нөөцөө  томоохон хэмжээний  үйлдвэрлэлд  оруулан  хурдацтай  хөгжих  төлөвтэй  байна. 

Facebook