Ивээн тэтгэгчийн багцууд
english  +976 -77773010,  sales@expomongolia.mn   english

Build Mongolia 2021 олон улсын үзэсгэлэнд танай компани ивээн тэтгэгчээр оролцсоноор энэхүү арга хэмжээний бүхий л сурталчилгааны арга хэмжээнд бүрэн хамрагдаж, компаниа олон нийтэд маш үр дүнтэй сурталчлах боломжтой. Бид танд дараах ивээн тэтгэгчийн багцуудыг санал болгож байна.

ЕРӨНХИЙ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ – 30,000,000 ТӨГРӨГ /1 БАГЦ/

Сурталчилгааны боломжууд:

 • Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 36м.кв талбай
 • Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.
 • Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Build Mongolia сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Build Mongolia сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх.
 • Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.
 • Build Mongolia Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Үзэсгэлэнд оролцогчдын мандат дээр ивээн тэтгэгчийн логог хэвлэнэ.
 • Build Mongolia вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.
 • Үзэсгэлэнгийн нээлтийн ёслолд оролцох эрх олгоно.

АЛТАН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ – 20,000,000 ТӨГРӨГ/2 ХҮРТЭЛ БАГЦ/

Сурталчилгааны боломжууд:

 • Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 18 м.кв талбай
 • Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.
 • Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Build Mongolia сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Build Mongolia сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.
 • Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.
 • Build Mongolia Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Mongolia Mining вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

МӨНГӨН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ – 10,000,000 ТӨГРӨГ/2 ХҮРТЭЛ БАГЦ/

Сурталчилгааны боломжууд:

 • Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 9 м.кв талбай
 • Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.
 • Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Build Mongolia сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Build Mongolia сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.
 • Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.
 • Build Mongolia Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Build Mongolia вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

ХҮЛЭЭН АВАЛТЫН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ – 15,000,000 ТӨГРӨГ/1 БАГЦ/

Сурталчилгааны боломжууд:

 • VIP хүлээн авалтанд ивээн тэтгэгч компанийн баннер сурталчилгаагаа байршуулан, хүлээн авалтын хостын үүрэг гүйцэтгэн нээж хаах эрх
 • Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.
 • Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Build Mongolia сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Телевиз, сонин сэтгүүлийн реклам, сурталчилгааны самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч компанийг сурталчилна.
 • Build Mongolia Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.

ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ БАНК – 8,000,000 төгрөг/ 1 БАГЦ/

Сурталчилгааны боломжууд:

 • Үзэсгэлэнгийн хамгийн ашигтай байрлалд 18м.кв талбай.
 • Үзэсгэлэнгийн турш бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан презентаци хийх эрх.
 • Үзэсгэлэнд оролцогч болон үзэгчдэд үнэгүй тараагдах Build Mongolia сэтгүүлийн нүүрэнд ивээн тэтгэгч банк логог байршуулна.
 • Build Mongolia сэтгүүлд А4 хэмжээний өнгөт сурталчилгаа байрлуулах эрх олгоно.
 • Үзэсгэлэнгийн маркетингийн бүхий л үйл ажиллагаагаар ивээн тэтгэгч банкыг сурталчилна.
 • Build Mongolia Expo хөтчийн нүүрэнд ивээн тэтгэгчийн логог байршуулна.
 • Build Mongolia вэб сайт дээр ивээн тэтгэгчийн баннерыг байрлуулж вэб сайт руу нь холбоос хийх эрх олгоно.

Facebook