Оролцох талаар зөвлөмж
english  +976 -77773010,  sales@expomongolia.mn   english
Та Бүтээн байгуулалт 2021 үзэсгэлэнд оролцохыг хүсвэл дараах шатаар үзэсгэлэнд оролцоно. 

1. Веб сайтны Үзэсгэлэн гаргах цэсний Үзэсгэлэнгийн Бүртгэл гэсэн хэсэгрүү орж онлайн бүртгэлээ хийнэ. 
2. Веб сайт дээрх онлайн бүртгэлээ хийсний дараа бид утсаар холбогдох болно. 
3. Компанийн бараа материал, техник үйлчилгээнд тохирсон талбайг сонгоно.
4. Талбайн баталгаажилтыг талбайн түрээсийн нийт үнийн дүнгийн 50%-г нэхэмжлэлийн дагуу хийснээр талбай баталгаажих болно. 
5. Үзэсгэлэн болохоос 15 хоногийн өмнө үлдэгдэл талбайн түрээсийг нэхэмжлэлийн дагуу шилжүүлнэ. 

Build Mongolia 2021 үзэсгэлэнд барилга, байгууламж, зам тээвэр,эрчим хүч, хүнд үйлдвэрийн салбарын ажилтнууд, бизнес эрхлэгчдэд нээлттэй бөгөөд бүртгэлээр эсвэл үзэсгэлэнгийн танхимын гол хаалган дээр нэрийн хуудсаар бүртгэл хийж оруулна.

Facebook